English
Начало Жури и процес Категории Номинации Регистрация Допуснати кандидати Партньори Контакти Галерия
Златина Михайлова
Златина Михайлова е мениджър организационно развитие на компаниите от групата denkstatt, където се заема с предизвикателството да структурира и координира процесите по управление на знанието и управление на хората.

Същевременно тя е управител в denkstatt България, където работи в областта на изграждане на корпоративни стратегии за устойчив бизнес, ръководи проекти за управление на процеси за ангажиране на заинтересовани страни и обществено участие, както и проекти, свързани с организационно развитие и корпоративна култура.

Златина има над 13 годишен опит в организационното развитие, управлението на хора и стратегическия мениджмънт. Над 7 години работи в международна консултантска компания, където ръководи и участва в проекти към минна индустрия, финанси, застраховане, енергетика, телекомуникации и публични институции. Подкрепяла е клиентите си в създаване на стратегии и политики за цялостна трансформация на функцията и управлението на хора, ръководила е проект за изследване и промяна на организационната култура, в което е проведено изследване с над 4000 служители; създаване и внедряване на компетентностни модели; провеждане на центрове за развитие на над 400 мениджъра, програми за управление на ключовите служители и т.н. Професионалният й опит включва подготовката и изнасяне на обучения за над 6000 души в над 10 държави, както и 4 години преподавателска дейност в Стопанския факултет на СУ.


©2021 bapm.bg. Всички права запазени.