English
Начало Жури и процес Категории Номинации Регистрация Допуснати кандидати Партньори Контакти Галерия
Яна Петкова
Яна Петкова е Старши мениджър в отдел Управленско консултиране в KPMG в България и отговаря за консултантските услуги в областта на управление на човешките ресурси и промяната.
От 2000 г. съдейства на организации от частния и публичния сектор в България и региона в търсене и подбор, обучение и развитие на служителите, и изграждане на политиките и процедурите по управление на хората и оптимизиране на разходите, свързани с тези процеси. Яна ръководи разнообразни проекти, свързани с управление на промяната, организационно проектиране, анализ и актуализиране на съществуващи процедури, измерване резултати от работата, анализ на натовареността, преглед на организационната култура и мотивация, разработване и внедряване на компетентностни модели и на системи за управление на индивидуалното изпълнение на работата.
Яна е преподавател в Центъра за професионално обучение на KPMG, който е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение. Яна е преминала обучения за обучители и притежава сертификат за умения за фасилитиране за напреднали и е ръководила множество проекти за разработване и провеждане на програми за обучение и развитие.
Преди да се присъедини към екипа на KPMG през 2000 г. е работила за Райфайзенбанк (България) ЕАД и за консултантска компания по управление на човешките ресурси.
Завършила е стопанско управление и администрация в УНСС и Университета на Линкълншир и Хъмбърсайд, Великобритания и има магистърска степен по бизнес администрация от Американския университет в България. Притежава международна сертификация за Специалист по управление на проекти (PMP) и за LEAN Practitioner от Университета в Кардиф.


©2021 bapm.bg. Всички права запазени.