English
Начало Жури и процес Категории Номинации Регистрация Допуснати кандидати Партньори Контакти Галерия
Милен Марков
Милен Марков завършва през 1994 год. висше образование в Университета за национално и световно стопанство - София, Департамент “ Финанси”със степен магистър.

Към настоящия момент е:

- Председател на СД и Гл. изп. директор на Пенсионноосигурителна компания „Съгласие” АД
- Председател на СД Животозастрахователнателна компания „Съгласие” ЕАД
- Заместник - председател на Надзорния съвет на  ЧПБ „Тексим" АД
 - Председател на СД Застрахователна компания „Съгласие” АД     
- Член на Управителния съвет на Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване от м. Април 2003 г.
- Председател на Комитета по инвестиции и капиталови пазари към Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.     

За периода от м. Март, 2003 год. до м. Юни, 2006 год. е бил Изпълнителен директор и член на Управителния съвет на ПОАД “ЦКБ-Сила”. В периода от 1994 год. до 2003 год. е работил в следните финансови институции - ТБ “Стопанска банка” АД, Българска народна банка, “BNP-Dresdner Bank”-България, ТБ “Хеброс” АД.    


©2021 bapm.bg. Всички права запазени.